Back to top

Algemene voorwaarden TinQ Racespel 2017

Deelname

 1. Deelname aan het TinQ Racespel 2017 geschiedt door een zo correct mogelijke benadering/voorspelling van het totaal aantal bezoekers van het aantal deelnemende TinQ tankstations tijdens de vastgestelde TinQ racetijden van de betreffende TinQ Racezondag. Informatie over het aantal deelnemende TinQ tankstations, data en TinQ racetijden van de TinQ Racezondagen zijn te vinden via www.tinq.nl/max.korting/tinq-max-korting.
 2. Het TinQ Racespel 2017 voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een klein promotioneel kansspel.
 3. Klachten over het TinQ Racespel 2017 kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden.
 4. Er is één inschrijving mogelijk per e-mailadres, meedoen met meerdere adressen is niet toegestaan.
 5. Deelname aan het TinQ Racespel is gratis, internetkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. Deelname aan het TinQ Racespel is voorafgaand aan elke TinQ Racezondag mogelijk. Deelname mogelijk van de maandag (na de TinQ Racezondag) vanaf 00:00 tot 23.59 op de zaterdag voor de volgende TinQ Racezondag. Het TinQ Racespel start op maandag 3 april 2017, 00:00 uur tot zaterdag 25 november 2017, 23:59 uur.
 7. Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar.
 8. Medewerkers van Enviem Retail zijn uitgesloten van deelname.

Het spel

 1. TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben.
 2. Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden. Alle informatie omtrent het TinQ Racespel is te verkrijgen via www.tinq.nl/max.korting.
 3. TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal zijn. Noch TinQ Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal TinQ Nederland B.V. een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Deelname aan het TinQ Racespel 2017 is alleen mogelijk indien de gevraagde gegevens incl. e-mail adres worden verstrekt.
 6. TinQ Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel, maar ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie.
 7. Bij deelname aan het TinQ Racespel gaat de winnaar automatisch akkoord met publicatie van naam en foto van de betreffende winnaar op de website www.tinq.nl/max.korting en de Facebookpagina TinQ4U.

Prijzen

 1. De prijzen die te winnen zijn via het TinQ Racespel 2017 zijn:
  • €425,- GRATIS brandstof
   Gedurende het hele TinQ Raceseizoen bepaalt TinQ Nederland B.V. na elke TinQ Racezondag opnieuw een winnaar van €425,- GRATIS brandstof.
    
  • 1 jaar GRATIS tanken t.w.v. €1500,-;
   Het voorspellen van het aantal bezoekers aan elke TinQ Racezondag in 2017 biedt de deelnemer de mogelijkheid tot het winnen van de hoofdprijs: 1 jaar GRATIS tanken middels een door TinQ Nederland B.V. beschikbaar gestelde betaalkaart.
    
  • 19 Grand Prix Tours DUO-tickets Spa Francorchamps 2018 t.w.v. €250,- per duoticket;
   Het voorspellen van het aantal bezoekers aan elke TinQ Racezondag in 2017 biedt de deelnemers de mogelijkheid tot het winnen van extra prijzen: voor de plaatsen 2 t/m 20 in de eind ranking worden er Grand Prix Tours duo tickets voor de Grand Prix Spa Francorchamps 2018 beschikbaar gesteld.
 2. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte hiervan komen voor rekening van TinQ Nederland B.V.
 3. Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het overzicht van de prijzen.
 4. TinQ Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Uitslag en prijsuitreiking

 1. (Voorspel voor elke TinQ Racezondag het aantal mensen die naar TinQ Racen voor MAX.KORTING en WIN) €425,- GRATIS Brandstof.
  Uiterlijk de dinsdag volgend op elke TinQ Racezondag in 2017 (voor de data/kalender TinQ Racezondagen 2017, zie www.tinq.nl/max.korting/tinq-max-korting) zal TinQ Nederland B.V. de winnaar van €425,- gratis brandstof bekend maken.
 2. TinQ Nederland B.V. zal de winnaar bekend maken via de Facebookpagina, de app TinQ4U en de website www.tinq.nl/max.korting. Hiervoor zal TinQ Nederland B.V. eerst persoonlijk contact opnemen met elke winnaar van €425,- gratis brandstof.
 3. Vaststellen van de winnaar vindt plaats door het matchen van de door de deelnemers, elektronisch, ingevoerde cijfercombinatie met het daadwerkelijke resultaat van het totaal aantal bezoekers van de TinQ tankstations tijdens de betreffende TinQ Racezondag in 2017.
 4. TinQ Nederland B.V. zal het resultaat van de betreffende TinQ Racezondag overhandigen aan mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk. De notaris zal de uitslag en de verdere ranking controleren aan de hand van het resultaat van TinQ Nederland B.V.
 5. Indien er twee of meerdere deelnemers een gelijke cijfercombinatie hebben ingevoerd zal er beoordeeld worden wie het eerst (in tijd) de voorspelling heeft ingevoerd. Deze deelnemer zal dan hoger in de ranking komen en uiteindelijk de winnaar zijn.
 6. (Neem het hele TinQ Raceseizoen deel aan het TinQ Racespel en WIN…)

  1 jaar GRATIS tanken en 19 Duo-tickets Grand Prix Spa Francorchamps 2018

  Voor elke TinQ Racezondag in 2017 de voorspelling invoeren, is na elke TinQ Racezondag punten verdienen. De deelnemer die op 27 november 2017 bovenaan in de ranking staat is de winnaar van 1 jaar gratis tanken. De plaatsen 2 t/m 20 van de ranking op 27 november 2017 geven recht op een duo ticket GP Spa Francorchamps 2018.
 7. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande prijzen moet je zoveel mogelijk voorspellingen invoeren. Gedurende het hele seizoen is er op de website en via de app een ranking te raadplegen.
 8. Vaststellen van de winnaars zal elektronisch gebeuren en worden gecontroleerd door mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk.

Het TinQ Racespel 2017 wordt uitgegeven door:
TinQ Nederland B.V.
Ampèrestraat 5
3846 AN Harderwijk

Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het TinQ Racespel 2017 en Google heeft geen juridische verbondenheid met het TinQ Racespel 2017. Het TinQ Racespel wordt uitgegeven door TinQ Nederland B.V.

Voorwaarden TinQ MAX.KORTING actie

De kortingsactie ‘TINQ MAX.KORTING’ wordt georganiseerd door TinQ Nederland B.V. gevestigd te Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, hierna te noemen ‘TinQ’.

 1. De actie op de TinQ Tankstations is herkenbaar aan het promotiemateriaal. De openingstijden van de stations kunt u vinden op www.tinq.nl.
 2. Kijk voor het aantal TinQ tankstations die deelnemen aan de speciale actie TinQ MAX.KORTING en de TinQ racetijden op www.tinq.nl/max.korting.
 3. De actie is alleen geldig op de TinQ Racezondagen in 2017 en 2018 welke gecommuniceerd zijn via de app TinQ4U en de website www.tinq.nl/max.korting.
 4. De korting is niet inwisselbaar voor geld.
 5. Tijdens de actie vervalt de reguliere korting. De TinQ MAX.KORTING, is geldig op Euro ongelood 95 en Diesel en wordt berekend vanaf de Landelijke Advies Prijs die TinQ hanteert, deze is terug te vinden op de website www.tinq.nl. De prijs welke op deze actiedag aan de pomp betaald wordt, is de prijs inclusief de TinQ MAX.KORTING.
 6. Het is niet toegestaan om jerrycans of andere mobiele opslagmiddelen met brandstof te vullen. Uitsluitend het vullen van de originele tank van een voertuig is geoorloofd.
 7. Voor deelname aan deze actie dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
 8. TinQ, en haar medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 9. TinQ is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 10. TinQ is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
 11. Door deelname aan de TinQ MAX.KORTING actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 12. Droogval van de voorraad brandstoffen is geen reden tot uitkering van een schadevergoeding aan deelnemers die niet konden tanken.
 13. Klachten over de actie MAX.KORTING kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden.

Voorwaarden “Win €1000,- gratis tanken bij TinQ” actie.

Deelname

 1. Deelname aan de “Win gratis tanken bij TinQ*” actie, vindt plaats door het beantwoorden van volgende prijsvraag: Hoeveel geregistreerde deelnemers waren er voor het TinQ Racepsel op maandag 27 november om 14:30? Actieve deelnemers zijn deelnemers die in 2017 minstens 1x een score hebben ingediend voor het TinQ Racespel
  De 2 deelnemers waarvan het antwoord op de prijsvraag het uiteindelijke resultaat het dichtst benadert, winnen de prijs gratis tanken bij TinQ*.
  Bij een gelijke stand wordt de deelnemer die het eerst deelnam, beschouwd als een van de winnaars.

  Duur wedstrijd: vanaf 13 december 2017 10.00u tot en met 3 januari 2018 10.00u.
   
 2. Iedere winnaar maakt steeds kans op 1 x €1000,- GRATIS tanken bij TinQ.
 3. De “gratis tanken bij TinQ*” actie voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een klein promotioneel kansspel.
 4. Klachten over de betreffende actie kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden.
 5. Leeftijd deelnemers bedraagt minimaal 18 jaar.
 6. Medewerkers van Enviem Retail zijn uitgesloten van deelname.
 7. Over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.
 8. Alle uitslagen worden elektronisch vastgesteld en door de notaris gecontroleerd.
 9. Deze actie en de bijhorende prijzen worden uitgegeven door TinQ Nederland B.V.