Voorwaarden TinQ MAX.KORTING 2024

De kortingsactie ‘TINQ MAX.KORTING’ wordt georganiseerd door TinQ Nederland B.V. gevestigd te Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, hierna te noemen ‘TinQ’.

 1. Kijk voor het aantal TinQ tankstations die deelnemen aan de speciale actie TINQ MAX.KORTING en de TinQ Racetijden op https://max.korting.tinq.nl/. Het aantal deelnemende TinQ tankstations en de TinQ Racetijden kunnen per TINQ MAX.KORTING actiedag afwijken.
 2. De actie is alleen geldig op de TINQ MAX.KORTING dagen in 2024 die gecommuniceerd zijn via de app TinQ4U en de website https://max.korting.tinq.nl/, onder de noemer van de “TinQ MAX.KORTING kalender”.
 3. De korting is niet inwisselbaar voor geld.
 4. Tijdens de actie vervalt de reguliere korting. TINQ MAX.KORTING, is geldig op Euro 95 E10, Super ongelood 98 en Diesel en wordt berekend vanaf de Landelijke adviesprijs die TinQ hanteert, deze is terug te vinden op de website www.tinq.nl/service. De prijs die op deze actiedag aan de pomp betaald wordt, is de prijs inclusief de TINQ MAX.KORTING.
 5. Het is niet toegestaan om jerrycans of andere mobiele opslagmiddelen met brandstof te vullen. Uitsluitend het vullen van de originele tank van een voertuig is geoorloofd.
 6. Voor deelname aan deze actie dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
 7. TinQ, en haar medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 8. TinQ is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 9. TinQ is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. Door deelname aan de TINQ MAX.KORTING actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 10. Droogval van de voorraad brandstoffen is geen reden tot uitkering van een schadevergoeding aan deelnemers die niet konden tanken.
 11. Klachten over de actie TINQ MAX.KORTING kunnen via www.tinq.nl/service ingediend worden.

Profiteer van superacties via de app!