PRIVACYVERKLARING TinQ Nederland B.V. 07-04-2022

Dit is de privacyverklaring van TinQ Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Ampérestraat 5, 3846AN, te Harderwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04017696. TinQ Nederland B.V. is verantwoordelijk voor haar eigen verwerkingen van persoonsgegevens.

TinQ Nederland B.V. vindt het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en houdt zich daarbij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving. Hoe TinQ Nederland B.V. met jouw gegevens omgaat kun je lezen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld via onze websites of apps of mee te doen aan een actie of prijsvraag. Deze privacyverklaring is in ieder geval van toepassing op onze websites www.tinq.nl/max.korting, www.tinq.nl en de app TinQ4U.

Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341-472462 of e-mailadres klantenservice@tinq.nl als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die hieronder worden genoemd, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDSLAG?

Nieuwsbrief

Indien je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief slaan wij je e-mailadres op. We gebruiken dit om je de nieuwsbrief van TinQ te sturen per e-mail. Je kunt je altijd weer uitschrijven door op de afmeldlink onderaan elke e-mail te klikken.

Deelnemers aan prijsvragen en acties

Indien je via onze websites of app meedoet aan prijsvragen en/of acties verzamelen we de gegevens die je achterlaat bij je deelname. Deze gegevens zijn, afhankelijk van de prijsvraag/ actie:

 • Je naam en adres;
 • Je e-mailadres;
 • Je telefoonnummer;
 • Je geboortedatum;
 • Je inzending (zoals het antwoord op de vraag).

We gebruiken deze gegevens om jouw deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen en je op de hoogte te houden van het verloop van de actie. De grondslag daarvoor is het uitvoeren van de overeenkomst (=deelname aan de actie). Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we jouw gegevens ook om je onze nieuwsbrief te sturen.

Als je een prijsvraag of actie wint gebruiken we je gegevens om de prijs naar je toe te sturen of contact met jou op te kunnen nemen. Indien het gaat om een geldbedrag vragen we je per e-mail om jouw bankrekeningnummer.

Het verzamelen van gegevens

Als je je Facebook- of Google-account aan TinQ4U koppelt, gebruiken we die accountgegevens (zoals je vrienden of contactpersonen) om je TinQ4U-ervaring te verbeteren. Dit is afhankelijk van het privacy beleid of de instellingen van die accounts.

Clickstream-gegevens en gevolgtrekkingen

Wanneer je TinQ4U gebruikt, gebruiken we je activiteit, in combinatie met de gegevens die je tijdens je registratie hebt opgegeven en met gegevens van onze partners en adverteerders, om conclusies te trekken over jou en je voorkeuren. bijvoorbeeld bij een promotionele actie waarbij je keuze hebt uit meerdere antwoorden. We leiden ook informatie af over je opleidingen en werkervaring wanneer je je account koppelt aan accounts van externe partijen, zoals Facebook en Google.

Keuzes die je hebt met betrekking tot je gegevens:

Je TinQ4U-account koppelen aan of loskoppelen van andere diensten (zoals Facebook en Google). Voor sommige diensten (zoals Facebook) kun je ook bepalen of je activiteit op TinQ4U wel of niet op die dienst moet worden gepubliceerd.

Hoe en wanneer we gegevens delen:

 • Andere diensten zoals bijvoorbeeld Facebook of Google, zodat je je op TinQ4U kunt registreren of op TinQ4U kunt inloggen, of wanneer je besluit je TinQ4U-account aan deze diensten te koppelen, of wanneer je gegevens van TinQ4U op deze diensten publiceert. Worden gegevens over die gegevens gedeeld met Facebook.
 • Diensten die we gebruiken om reclame te maken voor TinQ4U op andere websites of in andere apps, bijvoorbeeld Facebook-advertenties, Google Marketing Platform, Microsoft Advertising, LinkedIn Ads, The Trade Desk en andere diensten.
 • Online-adverteerders en externe partijen die wij of zij gebruiken om de weergave en prestaties van advertenties of content op websites en in apps te analyseren en te verbeteren (bijvoorbeeld via Google Analytics). Daarbij kunnen wij informatie delen over welke advertenties aan jou zijn vertoond en of en hoe je deze advertenties hebt gebruikt, of andere informatie over je activiteit op TinQ4U.

Websitebezoekers (cookies) en onze Privacy Manager

We verwerken ook gegevens over bezoekers van onze websites, via daartoe bestemde cookies. We kunnen analytische gegevens over (de computer van) bezoekers verzamelen zodat wij weten hoe onze website gebruikt wordt. Daarnaast kunnen wij andere gegevens verzamelen via cookies, zoals gegevens over je surfgedrag op het internet, om relevantere advertenties aan je te kunnen laten zien. Voor het plaatsen van cookies vragen wij jouw toestemming.

Informatie over cookies kun je hier vinden: cookiepolicy, waarmee wij je bij je eerste bezoek aan de website om toestemming voor het plaatsen van cookies vragen. Hier kun je zien voor welke doeleinden wij cookies gebruiken, en aan welke bedrijven de gegevens die via de cookies worden verzameld mogelijk worden verstrekt. Je kan ook alsnog toestemming geven als je dit niet eerder gedaan hebt. Zo heb je altijd controle over je gegevens.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Nieuwsbrief

Indien je op onze mailinglijst staat, verwijderen we jouw e-mailadres indien je daarom vraagt (door op de afmeldlink te klikken) of uiterlijk één jaar nadat de laatste communicatie heeft plaatsgevonden.

Communicatie en deelnemers aan prijsvragen en acties

Gegevens van deelnemers die een account hebben aangemaakt bewaren we 13 maanden na het laatste moment dat is ingelogd in de accountomgeving. Gegevens van deelnemers aan prijsvragen en acties bewaren wij ook 13 maanden indien zij geen prijs winnen.

Indien je een prijsvraag of actie wint bewaren we je gegevens zeven jaar na afloop van het jaar waarin je de prijs hebt gewonnen. Wij moeten deze gegevens van de wet zo lang bewaren.

Websitebezoekers (cookies)

Gegevens die wij over websitebezoekers hebben verzameld, bewaren wij zo lang als dit noodzakelijk is (dit verschilt per cookie).

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Je gegevens kunnen binnen TinQ Nederland B.V. worden uitgewisseld. Je gegevens en berichten worden digitaal en volgens de actuele beveiligingsnormen opgeslagen en daarmee verwerkt door onze ICT providers. Als we je e-mailadres gebruiken om je berichten te sturen (zoals onze nieuwsbrief), gaat dat via ons reclamebureau. Als we telefonisch contact met je hebben gaat dat via onze telecomprovider. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als je van ons mag verwachten.

Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld omdat je een prijs hebt gewonnen of een dienst of product bij ons hebt afgenomen) worden je gegevens verstrekt aan betalingsproviders en kan onze accountant inzage hebben in je gegevens.

Als TinQ Nederland B.V. wordt overgenomen door een andere partij kunnen jouw persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Indien je via een hyperlink vanaf onze websites of apps terecht komt op een website of app van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo hanteren wij zowel offline als online strenge toegangsautorisatie, worden onze servers regelmatig geback-upt en werken wij met beveiligde verbindingen. Onze servers staan in Nederland.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt de volgende rechten:

 • a. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • b. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • d. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • e. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Intrekken van je toestemming voor cookies kan via onze Privacy Manager bij een bezoek aan een van onze websites.

WIJZIGINGEN

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

DD.: 07-04-2022

Profiteer van superacties via de app!