Algemene voorwaarden TinQ Loterij 2024

Deelname

 1. Deelname aan de TinQ Loterij geschiedt door het downloaden van een TinQ lot in de TinQ4U app.
 2. Via het persoonlijke account in de TinQ4U app kan een TinQ lot gratis gedownload worden.
 3. Elk gedownload TinQ lot heeft een unieke code: het lotnummer. Dit lotnummer zal de basis zijn van de loting.
 4. Per account en per TinQ Loterij kan één TinQ lot gedownload worden.
 5. De TinQ Loterij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een klein promotioneel kansspel.
 6. Klachten over de TinQ Loterij kunnen per mail verzonden worden aan actie@tinq.nl
 7. Deelnemen met meerdere gebruikersaccounts is niet toegestaan.
 8. Deelname aan de TinQ Loterij is gratis, internetkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 9. Per trekking van een TinQ Loterij zijn meerdere winnaars mogelijk, afhankelijk van het totaal aantal beschikbare prijzen van de betreffende TinQ Loterij.
 10. De data en tijdstippen van de trekking(en) zal/zullen via de webpagina https://max.korting.tinq.nl/loterij gecommuniceerd worden.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om het juiste mailadres op te geven in zijn/haar TinQ4U account. Indien er is ingelogd middels Apple ID, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de controle van dit mailadres.
 12. Leeftijd deelnemers minimaal 18 jaar.

De TinQ Loterij: het spel

 1. TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor de TinQ Loterij naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben.
 2. Over de TinQ Loterij en de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Alle informatie omtrent de TinQ Loterij is te verkrijgen via https://max.korting.tinq.nl/loterij.
 3. TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat de website en de TinQ4U app altijd beschikbaar zullen zijn. Noch TinQ Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal TinQ Nederland B.V. een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Deelname aan de TinQ Loterij is alleen mogelijk in combinatie met registratie via de TinQ4U app.
 6. TinQ Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel, maar ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie.
 7. Bij deelname aan de TinQ Loterij gaan de winnaars automatisch akkoord met publicatie van de namen en foto’s van de betreffende winnaars op de TinQ websites en de TinQ social media kanalen
 8. De winnaar(s) worden door TinQ Nederland BV. op de hoogte gebracht. Winnaars van de TinQ Loterij worden door elektronische loting bepaald

Prijzen

 1. De te winnen prijzen van de TinQ Loterij variëren per TinQ Loterij editie.
 2. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte hiervan komen voor rekening van TinQ Nederland B.V.
 3. TinQ Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode klein promotionele kansspelen.

Uitslag en prijsuitreiking

 1. TinQ Nederland B.V. zal persoonlijk contact opnemen met de winnaars per mail en middels een pushmelding via de mobiele telefoon. De winnende lotnummers worden eveneens gepubliceerd via de website van de TinQ Loterij (https://max.korting.tinq.nl/loterij).
 2. Vaststellen van de winnaar(s) vindt plaats op basis van elektronische loting.
 3. Gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, andere goederen en/of diensten.

Aanvullende Voorwaarden TinQ Loterij 2024 “De Ti€n van TinQ”

 • Binnen de actie zijn 1.000 prijzen beschikbaar, verdeeld over 5 trekkingen.
 • Je kan met een TinQ lot maximaal één keer winnen.
 • Van 15 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 12:00 uur kunnen loten binnen deze actie gedownload worden.
 • Een winnend lotnummer kan verzilverd worden tot en met uiterlijk 14 juli 2024.
 • Vanaf 15 mei 2024 worden elke woensdag, gedurende de actieperiode, om 16:00 uur 200 winnende lotnummers gepubliceerd op https://max.korting.tinq.nl/loterij.
 • Op woensdag 12 juni 2024 om 16:00 uur, worden de laatste 200 winnende lotnummers bekend gemaakt.
 • De deelnemende brandstofsoorten zijn: Euro95 E10, Diesel en Superplus 98.
 • Op basis van de door de deelnemer aangeleverde TinQ tankbon wordt €10,- verrekend bij een tankbon van minimaal 30 liter brandstof.
 • Per winnend lotnummer mag één tankbon worden ingediend.
 • Tankbonnen met een datum tussen 15 mei 2024 tot en met 12 juli 2024 zijn geldig voor deelname aan deze actie.
 • De ingediende TinQ tankbon dient gescand te worden in de TinQ4U app.
 • TinQ Nederland B.V. streeft ernaar het tegoed binnen 15 werkdagen te storten op de bankrekening van de winnaar(s).

Aanvullende Voorwaarden TinQ Loterij 2024 “Scoren met Andy&Melisa: Tanken voor de prijzen van 14 jaar geleden”

 • Binnen de actie zijn 700 prijzen beschikbaar, verdeeld over 7 trekkingen.
 • Je kan met een TinQ lot maximaal één keer winnen.
 • Van 7 juni 2024 13:00 uur tot en met 14 juli 2024 20:00 uur kunnen loten binnen deze actie gedownload worden.
 • Een winnend lotnummer kan verzilverd worden tot uiterlijk 25 augustus 2024.
 • De trekkingen vinden plaats tijdens de zeven uitzendingen van “bij Andy op de bank”, welke live op YouTube zijn te volgen via: https://www.youtube.com/@AndyenMelisa
 • De data en tijden van de eerste drie trekkingen:
  • 16 juni 2024 – 15:00 uur
  • 21 juni 2024 – 21:00 uur
  • 25 juni 2024 – 18:00 uur
 • De vierde, vijfde en zesde trekking zijn afhankelijk van het wedstrijdprogramma van het Europees Kampioenschap Voetbal en worden minimaal 24 uur voor aanvang bekend gemaakt.
 • De zevende -en daarmee laatste- trekking vindt plaats op 14 juli 2024 om 21:00 uur.
 • Per trekking worden 100 winnaars bekend gemaakt.
 • Winnaars ontvangen een pushmelding via de TinQ4U app -indien gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven- en een mailing op het emailadres waarmee winnaar is geregistreerd in de TinQ4U app.
 • De deelnemende brandstofsoorten zijn: Euro95 E10, Diesel en Superplus 98.
 • De actieprijzen zijn gebaseerd op de adviesprijzen van 2 juli 2001, de feitelijke Kvk inschrijving van TinQ Nederland B.V. (Bron adviesprijzen: United Consumers)
 • De actieprijs voor de deelnemende brandstofsoorten:
  • Euro 95 E10: €1,491 per liter
  • Diesel: €1,168 per liter
  • Superplus 98 €1,557 per liter
 • Op basis van de door de deelnemer aangeleverde TinQ tankbon wordt maximaal 50 liter brandstof verrekend met de actieprijs.
 • Het retourbedrag wordt bepaald door de betaalde pompprijs van de tankbon (met een maximum van 50 liter) te verrekenen met de actieprijs.
 • Per winnend lotnummer mag één tankbon worden ingediend.
 • Tankbonnen met een datum tussen 16 juni 2024 tot en met 23 augustus 2024 zijn geldig voor deelname aan deze actie.
 • De ingediende TinQ tankbon dient gescand te worden in de TinQ4U app.
 • TinQ Nederland B.V. streeft ernaar het tegoed binnen 15 werkdagen te storten op de bankrekening van de winnaar(s).

 

De TinQ Loterij wordt uitgegeven door:
TinQ Nederland B.V.
Ampèrestraat 5
3846 AN Harderwijk

Disclaimer: Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor de TinQ Loterij en Google heeft geen juridische verbondenheid met de TinQ Loterij. De TinQ loterij wordt uitgegeven door TinQ Nederland B.V.

Profiteer van superacties via de app!